Clause de non-responsabilité

In deze disclaimer wordt verstaan onder :

  • de eigenaar : de eigenaar van de website ;
  • gebruik(en) : alle denkbare handelingen ;
  • u : de gebruiker (bezoeker) van de website ;
  • de content : alle in de website aanwezige inhoud ;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
L'article n'est pas applicable au contenu d'un site web qui est le meilleur et dont le contenu n'est pas encore disponible.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Plus d'informations
Si vous êtes un Indien et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter : [email protected]

Wij behouden ons alle rechten voor

© 2023 EUMEDIANET BV